Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

06.07.2022 / İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.07.2022 / Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.07.2022 / Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2022 / Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2022 / Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2022 / Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12.06.2022 / Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 10.06.2022 / Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.06.2022 / Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 1/11/2021 ve 28/12/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5700) 06.06.2022 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5701) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>