Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

04.12.2021 / Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.12.2021 / Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.11.2021 / Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında Duyuru 26.11.2021 / Tebliğ ile Avukat Seçme Özgürlüğü Kısıtlanamaz 25.11.2021 / Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler İçin C Grubu Başvuru Yapılması Hakkında Duyuru 24.11.2021 / Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/45 20.11.2021 / Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2021 / Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/44 13.11.2021 / Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında 25/12/2020 ve 1/7/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4790) 11.11.2021 / Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında 28/9/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4759) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>