Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Güncel KanunKanun No: 1593Kabul Tarihi: 24 Nis 1930RG No: 1489RG Tarihi: 06 May 1930
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Birinci Bap - Sıhhi teşkilatBirinci Fasıl - Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 – Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etme...

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31888RG Tarihi: 06 Tem 2022
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31888 Madde 1- 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve ...

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7417Kabul Tarihi: 01 Tem 2022RG No: 31887RG Tarihi: 05 Tem 2022
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1-  9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ek Ma...

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31883RG Tarihi: 01 Tem 2022
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31883 Madde 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aya...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31883RG Tarihi: 01 Tem 2022
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31883 Madde 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin b...

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7411Kabul Tarihi: 16 Haz 2022RG No: 31875RG Tarihi: 23 Haz 2022
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası...

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31867RG Tarihi: 15 Haz 2022
Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31867 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangı...

Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31867RG Tarihi: 15 Haz 2022
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31867 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı ürünlerin ve etkin ma...

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31864RG Tarihi: 12 Haz 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 12 Haz 2022
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31864 Tebliğ Tarihi: 12.06.2022 Tebliğ Numarası: - Madde 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerre...

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31862RG Tarihi: 10 Haz 2022
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31862 Madde 1- 21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalat...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 128 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor