Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 01.06.2020 Haftanın Kararı (01.06.2020)
2 11.05.2020 Haftanın Kararı (11.05.2020)
3 24.03.2020 Koronavirüs Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikâyet Hattı Oluşturuldu
4 08.05.2019 Tıbbi Muayene Bulgularının Tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
5 06.12.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
6 26.11.2018 Anayasa Mahkemesi 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İkinci Cümlesini İptal Etti
7 03.08.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 16.07.2018 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) Yayınlandı
9 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
10 30.05.2018 Anayasa Mahkemesi 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. Maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesini İptal Etti
11 15.05.2018 Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği Yayınlandı
12 09.05.2018 Haftanın Kararı (07.05.2018)
13 20.04.2018 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
14 20.02.2018 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
15 17.08.2017 DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
16 17.05.2017 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI