Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 23.06.2022 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 27.05.2022 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
3 10.12.2021 Anayasa Mahkemesi, Sağlık Çalışanlarına Karşı Görevleri Nedeniyle İşlenen Suçlarda Ceza Artırımını ve Hapis Cezasının Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
4 20.08.2021 Tıbbi İhmal İddiasının Gerekçelendirilmemesi Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının Usul Yönü İhlal Edilmiştir
5 04.02.2021 Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Kredi Borçları Ertelendi
6 04.11.2020 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
7 01.06.2020 Haftanın Kararı (01.06.2020)
8 11.05.2020 Haftanın Kararı (11.05.2020)
9 24.03.2020 Koronavirüs Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikâyet Hattı Oluşturuldu
10 08.05.2019 Tıbbi Muayene Bulgularının Tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
11 06.12.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 26.11.2018 Anayasa Mahkemesi 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İkinci Cümlesini İptal Etti
13 03.08.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
14 16.07.2018 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) Yayınlandı
15 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
16 30.05.2018 Anayasa Mahkemesi 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. Maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesini İptal Etti
17 15.05.2018 Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği Yayınlandı
18 09.05.2018 Haftanın Kararı (07.05.2018)
19 20.04.2018 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
20 20.02.2018 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
21 17.08.2017 DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
22 17.05.2017 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI