Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
06.07.2022 İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.07.2022 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01.07.2022 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.07.2022 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.06.2022 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.06.2022 Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12.06.2022 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10.06.2022 Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.06.2022 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 1/11/2021 ve 28/12/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5700)
06.06.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5701)
04.06.2022 Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682)
03.06.2022 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
01.06.2022 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
27.05.2022 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27.04.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5532)
26.04.2022 Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği
26.04.2022 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5530)
25.04.2022 İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/12)
23.04.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5512)
23.04.2022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5513)
23.04.2022 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 29/11/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5514)
22.04.2022 Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
21.04.2022 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
19.04.2022 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5428)
17.04.2022 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 57 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor