Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Çocuk Hakkında Sağlık Tedbiri Talebi – Talep Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Çocuk Hakkında Sağlık Tedbiri Talebi – Talep Dilekçesi ….. ÇOCUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   TALEPTE BULUNAN       : (Kurum, Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) KONU                               : Çocuk hakkın...

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulmasına İlişkin Tip Sözleşme (*)

Sözleşme
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulmasına İlişkin Tip Sözleşme (*) MADDE 1 – İşbu sözleşme …………………………………………………………………… ile Dişhekimi ………………………………………………………. arasında düzenlenerek taraflarca imzalanmış olup dişhekiminin bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odası ta...

Ayakta ve Yatarak Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi

Sözleşme
Ayakta ve Yatarak Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi MADDE 1 – Taraflar (1). Bu Sözleşmenin tarafları, …… adresindeki ………. (Şirket/Kurum) ile ……………………………. iktisadi ticari ünvanlı tüzel kişiye ait işletme adı ………………Hastanesi olan ……………………………….. adresind...

Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI   ...

Karşılanmayan İlaç İçin İptal ve Tam Yargı Davası - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Karşılanmayan İlaç İçin İptal ve Tam Yargı Davası - Dava Dilekçesi DANIŞTAY (  ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA İTİRAZ EDEN              :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                  ...

Karşılanmayan Yardımcı Cihaz İçin İptal ve Tam Yargı Davası - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Karşılanmayan Yardımcı Cihaz İçin İptal ve Tam Yargı Davası - Dava Dilekçesi DANIŞTAY (  ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                                       Dosya No: DAVA...

Yutrdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Formu

Yazışma / Form
Yutrdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Formu[1] EK 1 (Taraflarca doldurulacaktır)   Veri sorumlusu (Veri aktarımı ile ilgili faaliyetlerinizi kısaca belirtiniz.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Yutrdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Formu

Yazışma / Form
Yutrdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Formu[1] EK 1 (Taraflarca doldurulacaktır) Veri konusu kişi grubu ve grupları Aktarılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen kişi grubu ve grupları (örneğin; çalışan verisi, ...

Hekimin Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Hekimin Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- Dava Dilekçesi ….. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                         : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI              ...

Doktor Hatası - Adli Tıp Raporuna İtiraz (Sanık)

Dava Dilekçesi
4721 s Doktor Hatası - Adli Tıp Raporuna İtiraz (Sanık) … SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : …/… E., …/… K. SANIK : (Ad, Soyad, TC, Adres) MÜDAFİİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres) KONU :Adli Tıp Kurumunun raporuna itiraz ile beyanlar...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor