Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haftanın Kararı (11.05.2020)

Haber Tarihi: 11.05.2020

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/10009

Karar Numarası: 2019/4715

Karar Tarihi: 30.04.2019

SALGIN HASTALIK VE DİĞER MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE İHALELERİN PAZARLIK USULÜYLE YAPILABİLECEĞİ - İhalelerin Yalnızca Doğal Afetler, Salgın Hastalıklar, Can veya Mal Kaybı Tehlikesi Gibi Ani ve Beklenmeyen veya İdare Tarafından Önceden Öngörülemeyen Olayların Ortaya Çıkması Hallerinde Pazarlık Usulüyle Yapılmasına Karar Verilebileceği - İhaleyi Kazanan Yüklenici Şirkete Menfaat Sağlamak ve Üçüncü Kişilerin Söz Konusu İhaleye Katılımını Engellemek Suretiyle Mağduriyetlerine Yol Açıldığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Mahkumiyetleri Gerektiği

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN OLUŞTUĞU - İhalelerin Yalnızca Doğal Afetler, Salgın Hastalıklar, Can veya Mal Kaybı Tehlikesi Gibi Ani ve Beklenmeyen veya İdare Tarafından Önceden Öngörülemeyen Olayların Ortaya Çıkması Hallerinde Pazarlık Usulüyle Yapılmasına Karar Verilebileceği - İhaleyi Kazanan Yüklenici Şirkete Menfaat Sağlamak ve Üçüncü Kişilerin Söz Konusu İhaleye Katılımını Engellemek Suretiyle Mağduriyetlerine Yol Açıldığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Mahkumiyetleri Gerektiği

ÖZETİ: Yalnızca doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halleriyle sınırlı olarak uygulanması gereken pazarlık usulüyle yapılmasına karar vermek suretiyle ihaleyi kazanan yüklenici şirkete menfaat sağlamak ve üçüncü kişilerin söz konusu ihaleye katılımını engellemek suretiyle mağduriyetlerine yol açtıklarının anlaşılması karşısında, görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekmektedir.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sapanca Belediye Başkanı ve fen işleri müdür vekili olarak görev yapan, aynı zamanda ihale yetkilisi olan sanıkların, Çöp Toplama, Taşıma, Süpürme ve Yıkama Hizmeti Alımı ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun açık ihale usulü hükümleri yerine, aynı Kanunun 21/b maddesinde düzenlenen ve yalnızca doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halleriyle sınırlı olarak uygulanması gereken pazarlık usulüyle yapılmasına karar vermek suretiyle ihaleyi kazanan yüklenici şirkete menfaat sağlamak ve üçüncü kişilerin söz konusu ihaleye katılımını engellemek suretiyle mağduriyetlerine yol açtıklarının anlaşılması karşısında, görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetleri yerine yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, O yer C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net