Lütfen bekleyiniz...

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (4) Ankara Barosu Dergisi (10) Ankara Law Review (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (13) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çalışma İlişkileri Dergisi (3) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (6) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (12) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Gaziantep University Journal of Social Sciences (1) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) İstanbul İktisat Dergisi (3) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (11) Journal of Economy Culture and Society (1) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Hukuk Dergisi (7) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (9) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (3) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (2) Mülkiye Dergisi (2) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (3) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Çalışma Dergisi (1) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (14) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (8) Tıp Hukuku Dergisi (98) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2)

Yazar

Tarih

Yıl

Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’

Legal BlogAv. Volkan YalçınkayaYıl 2020
Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’ Yazar Adı: Av. Volkan Yalçınkaya Yayın Tarihi: 01.06.2020 / A. KİŞİSEL VERİ VE KAPSAMI 1. Kişisel Veri Gerçek kişiyi tanımlayan veya tanımlanabilir kılan her türlü veri, kişisel veri...
Covid-19 Hastalığı İşçinin Sağlık Verisi İşçi Kişisel Veri Kişisel Sağlık Verisi Sağlık Verisi Açık Rıza

Sürveyans Kavramı ve Covid 19 (Yeni Coronavirüs Hastalığı) ile İlişkisi

Legal BlogAv. Ali Emre DeşatYıl 2020
Sürveyans Kavramı ve Covid 19 (Yeni Coronavirüs Hastalığı) ile İlişkisi Yazar Adı: Av. Ali Emre Deşat Yayın Tarihi: 22.04.2020 / Corana Virüs salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte hiç duymadığımız kavramları duyar olduk. Bunlardan birincisi pand...
Corona Corona Virüs Covid 19 Koronavirüs Sürveyans Bulaşıcı Hastalık Salgın Pandemi Bilim Kurulu

COVID 19 (+) Teşhisi Alanlar Meslekten Men Edilmeli Mi?

Legal BlogAvukat Arabulucu Ümit ErdemYıl 2020
COVID 19 (+) Teşhisi Alanlar Meslekten Men Edilmeli Mi? Yazar Adı: Avukat Arabulucu Ümit Erdem Yayın Tarihi: 16.04.2020 Koronavirüs Salgını’nın görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın t...
Covid-19 Coronavirus Meslekten Men Çalışanda Covıd-19 Teşhisi

COVID 19 Tanısı Alan Sağlık Çalışanları İş Kazası Mı? Meslek Hastalığı Mı?

Legal BlogAvukat Arabulucu Ümit ErdemYıl 2020
COVID 19 Tanısı Alan Sağlık Çalışanları İş Kazası Mı? Meslek Hastalığı Mı? Yazar Adı: Avukat Arabulucu Ümit Erdem Yayın Tarihi: 16.04.2020 Sosyal Güvenlik Hakkı; temel insan haklarından olup, uluslararası hukuk normları ile Anayasa’da güvence al...
Covid-19 Coronavirus İş Kazası Meslek Hastalığı Sağlık Çalışanları Covid-19 Tanısı

Vergiler ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Vergiler ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 Coronavirus sonrası diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli düzenlemeler getirilerek vergi ödeme problemine tedbir alınmaya çalışılmıştır. Bunlar aşağ...
Covid-19 Coronavirus Vergiler Yıllık Gelir Vergisi KDV Erteleme Süre Muhtasar Beyanname

Türkiye’de Uygulanan Kürtajda Eşin Rızasını Alma Zorunluluğu Ve Amerikan Yargısından Bir Örnek: Planned Parenthood Of Southeastern Pennsylvania V. Casey Kararı

MakaleTansu SAYAR, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRKDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 20, Sayı 1
Türkiye’de Uygulanan Kürtajda Eşin Rızasını Alma Zorunluluğu ve … 321 TÜRKİYE’DE UYGULANAN KÜRTAJDA EŞİN RIZASINI ALMA ZORUNLULUĞU VE AMERİKAN YARGISINDAN BİR ÖRNEK: PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHEASTERN PENNSYLVANİA V. CASEY KARAR...

Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi

MakaleErdal EKE, Rukiye ÇETİN, Burhan ÇETİNAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 3
Gönderim Tarihi: 03.06.2018 Kabul Tarihi: 29.08.2018 MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HABERLER ARACILIĞIYLA YAŞANAN ETİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Erdal EKE ? Rukiye ÇELİK ?? Burhan ÇETİN ??? EVALUATION OF THE SECURITY OF...

Nursıng Home In Turkey: A Remedy For The Changıng Intergeneratıonal Relatıonshıps Or A Total Instıtutıon?

MakalePelin ÖNDER EROLAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 3
Gönderim Tarihi: 16.04.2018 Kabul Tarihi: 07.09.2018 NURSING HOME IN TURKEY: A REMEDY FOR THE CHANGING INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS OR A TOTAL INSTITUTION? Pelin ÖNDER EROL ? TÜRKİYE’DE HUZUREVİ: DEĞİŞEN KUŞAKLARARASI İLİŞKİLERE BİR ÇARE Mİ...

Sosyal Hizmet Bölümü İle Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Durumlarının Karşılaştırılması

MakaleCemil Bülent ŞENAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 2
Gönderim Tarihi: 01.02.2017 Kabul Tarihi: 12.04.2018 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İLE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Cemil Bülent ŞEN ? THE COMPARISION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE STATE...

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

MakaleGülsün ERİGÜÇ, Furkan ŞAHİNBAŞ, Şenol DEMİRCİ, Gülcan ŞANTAŞAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 1
Gönderim Tarihi: 22.06.2016 Kabul Tarihi: 17.02.2018 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Gülsün ERİGÜÇ * Furkan ŞAHİNBAŞ ** Şenol DEMİRCİ *** Gülcan ŞANTAŞ **** INVESTIGATION OF THE STUDIES IN THE ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 27 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor